neem contact met ons op

Voor patiënten met lymfoedeem en lipoedeem

De Stichting Lymfologie Centrum Nederland organiseert onderwijs en scholing in de lymfologische zorg. Sinds 2015 doen we dat in samenwerking met het NPi (Nederlands Paramedisch instituut).

contact

Het doel van de SLCN

In 1995 werd in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten de Lymfoedeemwerkgroep Drachten opgericht. Het doel? De diagnostiek en behandeling van lymfoedeempatiënten verbeteren.

Vanuit deze werkgroep werd de Stichting Lymfologie Centrum Nederland (SLCN) opgericht. Het doel van deze stichting is om kennis en ervaring omtrent lymfoedeem en lipoedeem te verzamelen en ter beschikking te stellen aan mensen die te maken hebben met lymfologische aandoeningen in het algemeen en lymfoedeem in het bijzonder.

Activiteiten van de SLCN

De SLCN ontwikkelde diverse activiteiten, waaronder het schrijven van het eerste Nederlandstalige boek over lymfoedeem. ‘Lymfoedeem in de praktijk’ werd in 2000 uitgegeven.

Daarnaast was de SLCN betrokken bij internationale onderzoeken. Zo heeft de stichting bijgedragen aan een onderzoek naar druk onder verbanden. Ook heeft de stichting meegewerkt aan het samenstellen van een internationale richtlijn voor bandageren bij lymfoedeem. Dit heeft geresulteerd in het EWMA focusdocument ‘Lymphoedema, bandaging in practice’

Scholing in de lymfologische zorg

Sinds 2002 organiseert de Stichting Lymfologie Centrum Nederland onderwijs en scholing in de lymfologische zorg.
Er zijn trainingen voor bandagisten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, huidtherapeuten en specialisten.
In 2015 is de SLCN de samenwerking aangegaan met het Nederlands Paramedisch instituut. Scholing op het gebied van lymfoedeem en lipoedeem wordt vanaf 2015 in gezamenlijkheid met het NPi verzorgd en aangeboden.

NLNet, de onafhankelijke patiëntenvereniging

Omdat er behoefte was aan een onafhankelijke vereniging voor patiënten met lymfoedeem en lipoedeem heeft de SLCN zich actief ingezet om deze op te richten. Dit gebeurde in samenwerking met andere organisaties (de BVN, Stichting Olijf, de NVFL , de NVH), individuele patiënten en vertegenwoordigers van diverse bedrijven. De oprichting van de patiëntenvereniging NLNet was op 31 januari 2006 een feit.

Platform van NLNet:
Nederlands Lymfoedeem Netwerk

De Stichting Lymfologie Centrum Nederland heeft ervoor gezorgd dat de patiëntenvereniging een eigen internetplatform kreeg: www.lymfoedeem.nl.

Dit platform is er voor iedereen die te maken heeft met lymfoedeem en lipoedeem. Steeds meer patiënten, fysiotherapeuten, artsen en fabrikanten weten het platform te vinden.

Het Nederlands Lymfoedeem Netwerk is een actieve club. Er zijn regionale supportgroepen waar patiënten en hulpverleners elkaar ontmoeten. Er worden symposia en cursussen georganiseerd. De website van NLNet biedt heel veel informatie aan.

De belangrijkste taak van het Nederlands Lymfoedeem Netwerk is om zich in te zetten voor de belangen van mensen die lymfoedeem of lipoedeem hebben. Dit doet NLNet onder andere door contacten te onderhouden met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de politiek.